SIEMENS

Proizvodni program

 

Proizvodnja u ovoj fabrici obuhvata:

Proizvodnja i montaža generatora za vetro-elektrane

Asinhroni generatori sa namotanim rotorom

Sinhroni generatori sa rotorom od permanentnih magneta i direktnim pogonom

Statori sinhronih generatora za DDW (Direct Drive Wind)

Opseg snaga od 1,5 do 4 MW

Uključuje impregnaciju i polimerizaciju namotaja statora i rotora

Proizvodnja reduktora i spojnica za generatore za vetro-centrale

Trofazni vučni motori za električne lokomotive – Traction Drive

Opseg snaga od 100 kW (ne u proizvodnoj godini 2010/2011)

Montaža pretvarača (invertera) za potrebe solarnih i vetro-centrala

Za solarne centrale do 500 kW

Za vetro-centrale do 3 MW

Opširnije: www.siemens.rs