NormaGroup

U septembru 2010. godine potpisan je Memorandum o razumevanju sa nemačkim investitorom "Norma Group" koji se bavi izradom komponenata za autoindustriju. Ova kompanija je na osnovu Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi zemljište, zadovoljila sve kriterijume i potpisivanjem Ugovora 23.11.2010. stekla pravo uknjiženja parcele u vasništvo bez naknade.

Preduzeće "Norma grupa Jugoistočna Evropa" d.o.o. od jula 2011. godine posluje u novoizgrađenom proizvodnom objektu od oko 13.000 m2 na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok", u režimu slobodne zone. Investitor trenutno zapošljava oko 300 radnika, pri čemu ima nameru da do kraja 2013. godine zaposli oko 340 radnika.

Opširnije: www.normagroup.com