Continental

U februaru 2011. godine potpisan je Memorandum o razumevanju sa nemačkim investitorom "Continental-Contitech" koji se bavi izradom komponenata za autoindustriju. Ova kompanija je zadovoljila sve kriterijume na osnovu Uredbe i potpisivanjem Ugovora 15.09.2011. stekla pravo uknjiženja parcele u vlasništvo bez naknade.

Od novembra 2012. godine investitor posluje u okviru novoizgrađenog proizvodnog objekta prve faze, površine oko 6.000 m2, na lokaciji Industrijske zone "Mali Bajmok", u okviru režima slobodne zone i trenutno zapošljava oko 100 radnika. U naredne četiri godine, ova kompanija planira da zaposli ukupno oko 300 radnika, a ukoliko se stvore pogodni ekonomski i tržišni uslovi, investitor bi od 2015. godine, na istoj parceli započeo izgradnju novog proizvodnog objekta (druga faza) i zaposlio oko 400 radnika.

Opširnije: www.contitech.de